Servis i održavanje

  •   računara
  •   štampača
  •   operativnih sistema
  •   antivirusi
  •   restauracija fajlova
  •   kasa i artikala
  •   unos podataka