Аудио / Видео

  •   инсталација, постављање и подешавање комплет озвучења (дигитални и аналогни миксери, звучници, микрофони итд.)
  •   видео пројектори
  •   камере
  •   компјутерска обрада видео и аудио материјала